معرفی الگوریتم k-NN به همراه پیاده سازی آن در پایتون

این ویدیو ارائه ای است درباره الگوریتم « k-NN » یا «الگوریتم نزدیکترین همسایه ها» که، توسط «دانیال ساکی» در “دانشکده شهید شمسی پور تهران” – به صورت مجازی – صورت گرفته است. در این ارائه، نخست به بیان مقدمه ای درباره این الگوریتم پرداخته میشود و سپس پیاده سازی أن در پایتون مورد بررسی قرار می گیرد. این الگوریتم یکی از الگوریتم های یادگیری ماشین به صورت با ناظر محسوب می شود. (درس مباحث ویژه – نیمسال ۹۹۱ – استاد محترم جناب مهندس صالحی سلیمان آبادی)

دیدگاهتان را بنویسید