آموزش پیش پردازش داده ها (Data Pre-Processing) در پایتون

ویدیو آموزشی پیش پردازش داده ها در پایتون. درس مباحث ویژه استاد : دکتر علی اصغر صالحی سليمان ابادی (دانشگاه فنی و حرفه ای شهید شمسی پور) ارایه آقای مهدی صفی قلی و آقای امیرحسین رستگار. 

دیدگاهتان را بنویسید